ATEX-ventilation til eksplosive atmosfærer

Arbejder din virksomhed i eksplosionsfarlige områder?

ATEX er områder, hvor atmosfæren er særligt eksplosiv. Det betyder, at antændelige dampe, brandfarlige gasser og brandbart støv forekommer i en blanding med ilt. Denne blanding medfører, at atmosfæren let kan antændes og dermed skabe en eksplosion.

Ved store mængder eksplosiv atmosfære er der tale om eksplosionsfarlige områder. Ved eksplosionsfarlige områder er det nødvendigt, at man tager sig sine forholdsregler for at beskytte både sikkerhed og sundhed.

En måde hvorpå man kan reducere eller fjerne eksplosionsfaren er ved at installere ATEX-ventilatorer.

Klik på billedet for at forstørre det

Hvad gør man ved eksplosionsfarlige områder?

Har du en virksomhed, hvor der er eksplosionsfarlige områder?

Så skal du have udarbejdet en risikoanalyse, som identificerer, hvorvidt der er risiko ved at udføre arbejdet i det område.

Foruden risikoanalysen skal der udarbejdes en zoneklassifikationsplan, hvor de eksplosionsfarlige områder inddeles i forskellige zoner afhængigt af eksplosionsfaren.

Der er grundlæggende to grupper i forhold til ATEX, som hver er underopdelt i zoner. Gruppe 1 omhandler arbejdsområder under jorden, som for eksempel minedrift. Gruppe 2 dækker derimod alle andre områder end underjordiske.

Når man har angivet, hvilken gruppe man arbejder i, skal man bestemme, hvilken zone der er tale om. Zonerne angiver, hvorvidt der er tale om permanente, sporadiske eller sjældne tilfælde af eksplosiv atmosfære.

Zonerne angiver dermed, hvor strenge krav der er til ATEX-ventilatorer. Samtidig angiver zonerne også, hvorvidt der udelukkende er tale om gasser, eller om der er eksplosivt støv.

Vi leverer ATEX-ventilatorer til alle zoner

Hvad enten det drejer sig om gas eller støv, så kan vi levere en ATEX-ventilation. Det er vigtigt, at vi finder den rigtige ATEX-løsning til dig i første omgang, så vi sikrer både sikkerheden og sundheden for dine medarbejdere.

Hos Anven kan vi rådgive dig, så du får den helt rigtige ATEX-ventilator. Du skal blot oplyse gruppe, zone og temperaturklasse. Vi tilbyder desuden også korrosionsbestandige ventilatorer, renrumsventilation eller impulsventilator hvis dette ønskes.

Kontakt os og få den rette ATEX-ventilation

Har du eksplosive områder i Gruppe 1, kræver det specielt udstyr, som mange almindelige leverandører ikke fremstiller. Er du i denne situation, så kontakt os, så finder vi en løsning til dig. Du kan læse mere om kravene og zonerne i vores guide.

Du kan også altid kontakte os på +45 29 76 66 31 eller skrive til os på anven@anven.dk.

Du kan læse mere om kravene og zonerne i vores guide.

Kontakt os

  Firma *

  Projekt *

  Kontaktperson

  E-mail *

  Gruppe*

  Zone*
  zone 0zone 1zone 2zone 20zone 21zone 22

  Temperaturklasse *
  T1: 450 graderT2: 300 graderT3: 200 graderT4: 135 graderT5: 100 graderT6: 85 grader

  Ydelse: Statisk tryk (Pa)

  Ydelse: Luftmængde (m3/t)

  Øvrige bemærkninger

  Kontakt os med det samme

  Har du et spørgsmål eller en forespørgsel? Udfyld formularen og få en gratis uforpligtende snak.

   Navn *

   E-mail *

   Besked

   ADRESSE
   OM VIRKSOMHEDEN

   Vores indehaver, Irene, har mange års erfaring med beregning af ventilatorer som rådgiver hos Juvenco. Hos Anven vægter vi  rådgivning højt, så vi kan finde den helt rigtige løsning på dit ventilationsproblem.


   Få et uforpligtende tilbud: +45 29 76 66 31 / anven@anven.dk

   © Copyright – All rights reserved.