ATEX2019-05-07T12:52:54+00:00

ATEX – Ventilatorer til eksplosive atmosfærer

ATEX ventilatorer er nødvendige i eksplosionsfarlige områder

Arbejder din virksomhed i eksplosionsfarlige områder?

ATEX er områder, hvor atmosfæren er særligt eksplosiv. Det betyder, at antændelige dampe, brandfarlige gasser og brandbart støv forekommer i en blanding med ilt. Denne blanding medfører, at atmosfæren let kan antændes og dermed skabe en eksplosion.

Ved store mængder eksplosiv atmosfære er der tale om eksplosionsfarlige områder. Ved eksplosionsfarlige områder er det nødvendigt, at man tager sig sine forholdsregler for at beskytte både sikkerhed og sundhed.

En måde, hvorpå man kan reducere eller fjerne eksplosionsfaren, er ved at installere en ATEX-ventilation.

Hvad gør man ved eksplosionsfarlige områder?

Har du en virksomhed, hvor der er eksplosionsfarlige områder? Så skal du have udarbejdet en risikoanalyse, som identificerer, hvorvidt der er risiko ved at udføre arbejdet i det område.

Foruden risikoanalysen skal der udarbejdes en zoneklassifikationsplan, hvor de eksplosionsfarlige områder inddeles i forskellige zoner afhængigt af eksplosionsfaren.

Der er grundlæggende 2 grupper i forhold til ATEX, som hver er underopdelt i zoner. Gruppe 1 omhandler arbejdsområder under jorden, som for eksempel minedrift. Gruppe 2 dækker derimod alle andre områder end underjordiske.

Når man har angivet, hvilken gruppe man arbejder i, skal man bestemme, hvilken zone der er tale om. Zonerne angiver, hvorvidt der er tale om permanente, sporadiske eller sjældne tilfælde af eksplosiv atmosfære.

Zonerne angiver dermed, hvor strenge krav, der er til ventilationen. Samtidig angiver zonerne også, hvorvidt der udelukkende er tale om gasser og dampe, eller om der også er eksplosivt støv.

Du kan læse mere om kravene og zonerne i vores guide.

Anven leverer ATEX-ventilatorer til alle zoner

Hvad enten det drejer sig om gas, dampe eller støv. Det er vigtigt, at vi finder den rigtige ATEX-løsning til dig i første omgang, så vi sikrer både sikkerheden og sundheden for dine medarbejdere.

Hos Anven kan vi rådgive dig, så du får den helt rigtige ventilator. Du skal blot oplyse gruppe, zone og temperaturklasse.

Har du eksplosive områder i Gruppe 1, kræver det specielt udstyr, som mange almindelige leverandører ikke fremstiller. Er du i denne situation, så kontakt os, så finder vi en løsning til dig.

Kontakt os


Gruppe IGruppe II


Zone 0Zone 1Zone 2Zone 20Zone 21Zone 22


T1: 450 graderT2: 300 graderT3: 200 graderT4: 135 graderT5: 100 graderT6: 85 grader
ATEX ventilator er gode ved explosionsfarlige områder
Køb en ATEX ventilation her
Har du et spørgsmål
eller en forespørgsel?
Kontakt os
med det samme
Udfyld formularen og få en gratis uforpligtende snak
Rådgivning

Vi er her for at hjælpe dig og finde den bedste løsning til dit ventilations problem.

Vores mange års erfaring har givet os den rette viden til at være din ekspert

Kontakt os i dag og høre mere om vores ATEX ventilatorere